Header

Donderdag 25 januari 2018, van 10.15 - 17.30 uur
Locatie: Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11 te Leiden

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Daarmee veranderden er belangrijke aspecten in de wetgeving voor beheer en behoud van cultureel erfgoed.

     PO4 Schrijfunuin Button 

Toelichting

Veel van de gevolgen van deze veranderingen zullen pas duidelijk worden op het moment dat erfgoedprofessionals daadwerkelijk werken conform de nieuwe regels. Om de belangrijkste veranderingen, ervaringen en vragen over de nieuwe Erfgoedwet te inventariseren, organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met advocatenkantoor Stibbe een studiedag waarin professionals uit diverse vakgebieden (monumenten, archeologie, kunst) hun kennis bundelen.

Doel van de studiedag is om 1,5 jaar na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet stil te staan bij de belangrijkste vragen en onduidelijkheden waarmee het erfgoedveld worstelt. Biedt de nieuwe Erfgoedwet inderdaad betere bescherming? Welke onvoorziene problemen treden op in de praktijk? Welke bepalingen zijn onvoldoende duidelijk en vereisen nadere uitwerking?

De bescherming van cultureel erfgoed is bij uitstek een discipline-overschrijdend werkgebied. Vandaar dat gekozen is voor een multidisciplinaire opzet waarin archeologen, juristen, planologen, architecten, kunsthistorici en andere betrokkenen hun inzichten en kennis over de veranderingen onder de nieuwe Erfgoedwet bundelen. We hopen met deze studiedag niet alleen een momentopname van de nieuwe Erfgoedwet  te maken, maar ook bij te dragen aan de doorontwikkeling van de adequate bescherming van ons culturele erfgoed.

De studiedag bestaat uit een plenair deel, interactieve werkgroepen en een afsluitende synthese met paneldiscussie.