Header

Vrijdag 1 december 2017, van 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Faculteitskamer, Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden
3 PO NOvA
Actieprijs: €225,- voor 6 PO NOvA

De volgende vragen spelen op deze conferentie: wat weten we van het effect van (on)begrijpelijk taalgebruik in een privaatrechtelijke context? Welke verbeteringen zijn denkbaar, en wegen ze op tegen de nadelen? En wat zegt het privaatrecht zélf over begrijpelijk taalgebruik? Deze en andere vragen staan centraal tijdens dit symposium. Taalwetenschappers en juristen spreken en discussiëren. Uw ervaringen en vragen zijn zeer welkom. Dus meld u aan.

 ORDE PO 3     Schrijfunuin Button 

Toelichting

 
Gerelateerde afbeelding

Begrijpelijke taal in het privaatrecht

Symposium 1 december 2017

Leiden Law School

Juristen hebben hun eigen vocabulaire (= woordenschat). Ook in het recht tussen burgers onderling, het privaatrecht. Met hun eigen woordjes verstaan ze elkaar goed, die juristen. Maar in de communicatie met de buitenwereld werkt dat niet altijd. Gewone mensen die algemene voorwaarden proberen te lezen, raken uitgeput en verdwalen. Huurders die hun huurcontract willen begrijpen, komen niet altijd aan hun trekken. Om over de woordkeuze van notarissen en deurwaarders nog maar te zwijgen. Of de wetgever, die kan er ook wat van.

Juridische formuleringen hebben vaak een functie, ook in het privaatrecht. Soms worden vaste definities gebruikt die voor leken niet begrijpelijk zijn. Of er worden roestvaste begrippen gebruikt, gewoon omdat we dat altijd zo doen. En erger: bedrijven die met opzet hun woorden zo kiezen dat de consument er niets van begrijpt. Tegenwoordig is het erg trendy om juridische teksten eenvoudiger te maken. Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Gruwen de juristen, applaudisseren de taalkundigen? En wat doet het met burgers?

De volgende vragen spelen op deze conferentie: wat weten we van het effect van (on)begrijpelijk taalgebruik in een privaatrechtelijke context? Welke verbeteringen zijn denkbaar, en wegen ze op tegen de nadelen? En wat zegt het privaatrecht zélf over begrijpelijk taalgebruik? Deze en andere vragen staan centraal tijdens dit symposium. Taalwetenschappers en juristen spreken en discussiëren. Uw ervaringen en vragen zijn zeer welkom. Dus meld u aan.