Header

Donderdag 28 juni 2018, van 10.00 - 16.45 uur, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden
5 PO NOvA

Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden een juridisch congres naar aanleiding van de Eerste evaluatie Jeugdwet. De evaluatie is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie en onder begeleiding van ZonMw door een multidisciplinaire groep onderzoekers uitgevoerd. Wetenschappers van de afdeling Jeugdrecht en de afdeling Staats- en bestuursrecht van Universiteit Leiden hebben het juridische deelonderzoek van de evaluatie uitgevoerd. Op dinsdag 30 januari 2018 is het rapport aangeboden aan de ministers De Jonge en Dekker en wethouder Eerenberg namens de VNG (foto: Martin de Bouter).

Overhandiging high 

Op dinsdag 30 januari 2018 is het rapport aangeboden aan de ministers De Jonge en Dekker en wethouder Eerenberg namens de VNG (foto: Martin de Bouter).

 Schrijfunuin Button
Er zijn 8 parallelsessies.
Gelieve op het inschrijfformulier 'veld opmerkingen' aan te geven welke parallelsessies uw eerste, tweede en derde voorkeur heeft.
 

ORDE PO 5
 

Toelichting

Congres ‘De Eerste evaluatie Jeugdwet juridisch belicht’

Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden een juridisch congres naar aanleiding van de Eerste evaluatie Jeugdwet. Op deze dag zullen de juridische uitkomsten van de wetsevaluatie Jeugdwet nader worden toegelicht, zal op deze uitkomsten worden gereflecteerd en worden nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen van geconstateerde knelpunten in de Jeugdwet of de uitvoering daarvan. Dit congres beoogt aan de hand van de onderzoeksbevindingen en input van actoren uit de praktijk de actuele ontwikkelingen omtrent de jeugdhulp in Nederland – in de nieuwe wetgeving (Jeugdwet), beleid en praktijk – tegen het licht te houden en verder te brengen.